Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /

Folketrygdens yrkesskadedekning

Yrkesskadedekningen i folketrygden omfatter alle arbeidstakere men også skoleelever, studenter og vernepliktige m.v. Ved yrkesskade er det blant annet særregler om:

Ménerstatning fra trygden
Beregning av sykepenger
Beregning av rehabiliteringspenger
Beregning av attføringspenger
Beregning av uførepensjon
Beregning av pensjon
Beregning av pensjon til gjenlevende ektefelle
Beregning av barnepensjon
Stønad ved helsetjenester
Grunn- og hjelpestønad
Stønad ved gravferd


Gå til hovedside yrkesskade

Gå til erstatning fra yrkesskadeforsikringen