Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /

Lovpliktig yrkesskadedekning

Alle arbeidstakere i Norge er forsikret ved yrkesskade og yrkessykdom. Ved godkjent yrkesskade eller yrkessykdom gir den obligatoriske forsikringen deg blant annet rett på følgende erstatninger:

Nødvendige utgifter til lege, medisiner, behandling, advokat m.v.
Påført inntektstap
Varig invaliditet (ménerstatning ved skadet kroppsdel)
Fremtidig uførhet/inntektstap
Fremtidige merutgifter som følge av skaden/sykdommen
Erstatning til gjenlevende ektefelle
Erstatning til gjenlevende barn under 20 år
Stønad ved gravferd (begravelsestillegg)

Gå til hovedside yrkesskade

Gå til yrkesskade-kalkulator

 

Klikk her for å sende forespørsel