Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /


Yrkesskade og pensjonsordning

Er du medlem av en pensjonsordning på arbeidsplassen din kan du ha krav på særlige ytelser fra pensjonsordningen ved yrkesskade og yrkessykdom. Dette gjelder alle som er ansatt i staten og kommuner (offentlig sektor). I private virksomheter varierer pensjonsrettighetene fra arbeidsplass til arbeidsplass.Gå til hovedside yrkesskade

Gå til yrkesskade-kalkulator
Klikk her for å sende forespørsel