Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /


Meld fra om skaden
Alle involverte forsikringsselskap/erstatningsordninger må underrettes raskt slik at du sikres rett på erstatning fra alle ordninger. Husk også å melde fra til kollektive forsikringer via arbeidsgiver og fagorganisasjon (som yrkesskade- personalforsikring, reiseforsikring og pensjonsordninger). Egen ferie- og fritidsforsikring, forsikring via kredittkort, ulykkesforsikring via medlemskap i foreninger, ektefelle/samboers forsikringer som kan omfatte deg og gjeldsforsikringer. I tillegg må nødvendige meldinger sendes til trygdekontor.

Husk at det er ditt ansvar at forsikringsselskapene får melding om skaden. Din advokat hjelper deg å finne frem og sende melding til alle relevante.

Meldefrister og foreldelse
En erstatningssak vil kunne bli foreldet. Med unntak av Billighetserstatning må en normalt melde et erstatningskrav senest 3 år etter at man fikk nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Ved trafikkskader og i en del forsikringsforhold gjelder 1 års meldefrist, mens enkelte erstatningskrav først foreldes etter 20 år.

Du har krav på renter i tillegg til forsikringen. Renter beregnes normalt fra to måneder etter at melding om skaden ble sendt.


Skatteregler
Det gjelder egne regler for lønnsinnberetning av forsikringspremier og skatt på utbetalt erstatning. Kontakt meg om du har spørsmål om dette.