Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /

Personskadeerstatning ved trafikkulykke

Påføres du skade i en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning fra bilens forsikringsselskap. Bilansvarsloven gir rettigheter til erstatning uansett hvem som har skyld i skaden (objektivt ansvar).


Du har krav på å få dekket økonomisk tap som:

Utgifter til lege, behandlinger og andre påførte utgifter (som advokat)
Inntektstap som ulykken påfører deg
Fremtidige utgifter
Eventuelt varig fremtidig inntekstap
Tap av forsørger (ved dødsfall)

Du kan også få erstatning for redusert livskvalitet (ménerstatning) 

Klikk her for å sende forespørsel