Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /

Erstatningen kan dekke dine advokatutgifter
Ved yrkesskade, trafikkulykke og en rekke andre erstatningskrav dekkes nødvendige utgifter til advokat. Dette gjelder både når det foreligger en forsikring og når du krever erstatning på annet grunnlag. Kontakt oss for en avklaring om din sak.

Rettshjelpforsikring
Har du innboforsikring inkluderer denne normalt de fleste advokatutgifter
i en rekke saker.
Da vilkårene er ulike fra selskap til selskap vil vi kunne undersøke dette om du kontakter oss med opplysninger om hva saken gjelder, ditt forsikringsselskap og polise(forsikrings)nummer.

Rettshjelp etter lov om fri rettshjelp
Etter lov om fri rettshjelp dekkes advokatutgifter i bestemte saker. For noen uavhengig av inntekt mens noen dekkes etter behovsprøving (inntekt).


Advokatvakt
Advokatforeningens medlemmer gir gratis førstegangs-konsultasjoner over hele landet.

 

 Klikk her for å sende forespørsel 

 


Klikk her for å åpne rettshjelp-veilederen