Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /

Vi hjelper deg

Vi gir hjelp i alle former for krav om erstatning og forsikringsytelser både i og utenfor kontraktsforhold. Under finner du et utvalg aktuelle temaer utenfor personskade.

Erstatning ved kjøp
Brann, vannskade, tyveri og annen tingskade
Erstatning for gods og løsøre etter Naturskadeloven
Erstatning for forsinkelse, reiseavbrudd
Annen økonomisk skade uten sammenheng med tingskade
Rettigheter etter pakkereiseloven
Erstatning for mangel (leie eller kjøpsforhold)
Erstatning for avbrudd, avsavnstap og tapt fortjeneste
Ansvarsskader, herunder arbeidsgiveransvar og kontraktshjelperansvar
Erstatning etter ulovfestet rett
Erstatning ved ugyldighet (i kontraktsforhold)

 

 

Klikk her for å sende forespørsel