Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /

Vi gir råd ved alle former for person- og tingskade

Under ser du en liste over noen av de områder hvor du kan få hjelp.
Ta kontakt om du har en konkret sak eller spørsmål av juridisk karakter.


Personskade etter ansvarbetingende handling
Billighetserstatning fra Staten
Erstatningsordninger for Forsvarets personell
Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning
Personalforsikring for kommunalt ansatte
Personalforsikring for ansatte i Staten
Pasientskadeerstatning
Voldsoffererstatning / bistandsadvokat for fornærmede
Legemiddelskader og produktansvar
Erstatning etter de alminnelige erstatningsregler

Erstatning ved kjøp
Brann, vannskade, tyveri og annen tingskade
Erstatning for gods og løsøre etter Naturskadeloven
Erstatning for forsinkelse, reiseavbrudd
Annen økonomisk skade uten sammenheng med tingskade
Rettigheter etter pakkereiseloven
Erstatning for mangel (leie eller kjøpsforhold)
Erstatning for avbrudd, avsavnstap og tapt fortjeneste
Ansvarsskader, herunder arbeidsgiveransvar og kontraktshjelperansvar
Erstatning etter ulovfestet rett
Erstatning ved ugyldighet (i kontraktsforhold)


 

Klikk her for å sende forespørsel