Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /
 

 

HJELPEMIDLER

Vi utvikler verktøy slik at du på en enkel måte får synliggjort hvor mye som kommer til utbetaling fra din forsikring, finne ut om du har krav på fri rettshjelp mv.

Privat bruk av kalkulatorene som vi legger ut på denne siden er kostnadsfri. Arbeidsgivere, advokater og andre kan bruke verktøyene på egne sider og til ulike formål etter nærmere forhåndsavtale med oss.

Kalkulatorer til fri privat bruk

Lovpliktig yrkesskadeforsikring (Gratis! en slik beregning koster normalt ca kr 2500)

Folketrygdens grunnbeløp (finn grunnbeløpet (G)`s verdi på hvilken som helst dato)

Rettshjelpsveileder (har du krav på fri rettshjelp?)