Forsikringsrettshjelp.no: Erstatning etter lovpliktig yrkesskadeforsikring ©        
       
  Født dato (dd.mm.åååå)   Legg inn din fødselsdato til venstre    
  Lønn   Skriv inn inn årslønn til venstre    
  Sivilstatus   Velg sivilstatus    
  Alder på barn du forsørger (0-19 år)        
  Skadedato/konstatering (dd.mm.åååå)   Forandre skadedato etter behov    
  Uføregrad   Forandre uføregrad og/eller grad av    
  Invaliditetsgrad (for ménerstatning)   medisinsk invaliditet etter behov    
           
  Ménerstatning   Les mer om ménerstatning    
  Erstatning ved varig uførhet   Les mer om uførhetserstatning    
  Dødsfallerstatning til Ektefelle/samboer   Les mer om dødsfallserstatning    
  Dødsfallserstatning til barn          
  Ménerstatning beregnet når alder er   Hvorfor brukes forskjellige aldre?    
  Ménerstatning beregnet når G er   Hvorfor brukes ulik G-verdi?    
  Uførhet beregnet når alder      
  Uførhet beregnet når G   © Forsikringsrettshjelp.no    
  Dødsfall på skadedato når alder      
  Grunnbeløp på skadedato   Les betingelser for bruk    
               
  I tillegg til engangs-erstatningene over dekkes fortløpende: Nødvendige utgifter til lege, behandling,    
  advokatutgifter og annet som følge av skaden/sykdommen. Inntektstap frem til eventuell varig uførhet fastslås.    
       
NB DETTE ER EN DEMO MED SATSER OPPDATERT TIL 2006 (IKKE OPPDATERT SENERE) !