Forsikringsrettshjelp.no : Se hvordan du kan få dekket dine advokatutgifter ©  
 
  Din sivilstatus  
  Skriv inn årsinntekt: (dersom du er gift/samboer, bruk samlet årsinntekt)  
  Skriv inn formue: (dersom formue er negativ, bruk "0")  
  Rettsområde:  
     
  Fritt rettsråd / fri rettshjelp:    
     
   
     
     
  Dekning av advokatbistand gjennom rettshjelpsforsikring:    
     
   
     
 
  Mulighet for at motpart dekker dine advokatutgifter:    
     
   
       
 
  Mer om ordningen med fri rettshjelp Forsikringsrettshjelp  
  Mer om Rettshjelpsforsikring Betingelser for bruk  
  Andre veier til gratis/rimelig juridisk bistand Kontakt advokat