Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /
 

 

BETINGELSER

Tar du kontakt med oss skal du etter vårt servicenivå motta en tilbakemelding innen 2 døgn fra du sendte henvendelsen. Normalt vil du bli kontaktet før.
Vi krever ikke betaling for den første tilbakemeldingen du får. Inntil du er forelagt et tilbud om rådgivning mot betaling kan du altså være trygg på at du ikke vil motta noen faktura. Ved eventuelt tilbud om advokattjenester følger vi Den Norske Advokatforenings regler om avtaleinngåelse og salærfastsettelse.

Bruk av websidene
JKMA , artikkelforfattere eller andre bidragsytere av materiale på sidene tar ikke ansvar for eventuelle rettsforhold som måtte oppstå som følge av innholdet på sidene. Selv om vi tilstreber å være à jour med eventuelle endringer må brukere være oppmerksom på at rettstilstanden kan ha endret seg etter publisering av innhold.

JKMA og bidragsytere av tekst eller annet innhold på våre sider innehar alle rettighetene til alt publisert materiale.
Alle besøkende gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar tillatelse til å kopiere og skrive ut innholdet på sidene når advokat-hjelp.com blir tydelig opplyst som kilde. Når det gjelder yrkesskadekalkulatoren og andre kalkulatorer må ALL annen bruk enn privat bruk direkte på våre sider forhåndsgodkjennes (normalt kreves skriftlig avtale og lisensbetaling).

Salg og all annen form for videreformidling eller annen bruk skal kun skje etter forhåndsavtale med forsikringsrettshjelp.no. Lenke til en eller flere av sidene er tillatt når det tydelig fremgår for brukeren at han/hun blir ført til en side som tilhører forsikringsrettshjelp.no.