Forsikringsrettshjelp.no
 

 

Forsikringsselskapenes politivirksomhet

"Kunde i dag, mistenkeliggjort som kjeltring i morgen".

Dessverre er dette et slagord som (dessverre) kunne vært brukt av enkelte norske forsikringsselskaper.

Tegn på at forsikringsselskapene mistenkeliggjør deg
Dersom du etter et skadetilfelle blir innkalt til "møte" i forsikringsselskapet, vær klar over at du risikerer å bli utsatt for avhør. Blir du bedt om å ta med ektefelle/samboer eller andre familiemedlemmer er dette også et tegn på at selskapet mistenkeliggjør deg.

Spør alltid de som kontakter deg hvilken stilling de har i forsikringsselskapet, og vær spesielt oppmerksom hvis du får anelse om at personen ikke egentlig er skadebehandler. Forsikringsselskapenes "politistyrke" består av såkalte utredere. Dette er i hovedsak tidligere politi som nå tjener bedre penger på å finne sviks-tilfeller i forsikring. Noen av utrederne er ikke engang ansatt i forsikringsselskapet. Noen av de verste tilfellene vi har opplevd er også fra disse, dvs tidligere politi som har registrert enkeltselskap og som jobber "freelance" på forikringsselskapenes saker.

Råd om du blir mistenkeliggjort
Forklar deg mest mulig skriftlig. Om du går i møter eller snakker med utreder, krev å få lese gjennom referatet hans slik at du får korrigert eventuelle feil og misforståelser. Registrer og skriv ned/ta vare på det som blir sagt, skrevet og gjort fra forsikringsselskapet sin side. Drar det seg til, kontakt advokat for råd.

Viktig å huske på
Dersom selskapet gjennom avhør av deg og dine klarer å sannsynliggjøre at du på et eller annet punkt har gitt feil opplysninger avviser de alt ansvar, noe som i praksis betyr at de nekter enhver utbetaling og kan kreve tilbake penger du har fått. I tillegg sier de gjerne opp forsikringen din og svartelister deg som kunde på livstid.

Etiske retningslinjer
Blant annet som følge av tidligere feil har forsikringsselskapene (i 1999) vedtatt felles etiske retningslinjer for utredernes arbeid i saker hvor en mistenker svik. De som utsettes for utredning og vil sette seg inn i disse kan lese disse HER. Retningslinjene kan også med fordel leses av utredere og andre ansatte i forsikring som selv 7 år etter vedtakelsen ikke har fått med seg innholdet (link).

Jan Arhaug 02.06.06