Forsikringsrettshjelp.no
 

 

Nye bestemmelser om fri rettshjelp fra 1. januar 2006

Fri rettshjelp
Hvis du har lav inntekt og formue, kan du komme inn under den offentlige ordningen for "fri rettshjelp". Fri rettshjelp kan gis i 2 ulike former, som:

Fritt rettsråd
Dette er når du bruker advokat til rådgivning i forkant av eventuell sak for domstolene. Eksempler er ved søknad om erstatning, osv. Fri rettshjelp kan også gis som:

Fri sakførsel
Dette er når du har en tvist som må avgjøres av domstolene.

Oversikt – når kan du få fritt rettsråd eller fri sakførsel
Under finner du en forenklet og skjematisk oversikt over de sakene hvor det innvilges fritt rettsråd og fri sakførsel. I de første sakstypene kan du få fri rettshjelp uavhengig av hvor høy inntekt og formue du har (merket med grønt under). I de neste sakstypene avhenger din rett på fri rettshjelp av inntekt og formue (merket med gult under). I de ”uprioriterte” saker kan fri rettshjelp innvilges, men fylkesmannen som behandler slike søknader sier som regel nei.

I tillegg til Fri Rettshjelp-reglene beskrevet over er det MINST like viktig å huske på:

Rettshjelpforsikring
Har du innboforsikring inkluderer denne normalt de fleste advokatutgifter i en rekke saker.
Da vilkårene er ulike fra selskap til selskap vil advokat kunne undersøke dette om du kontakter en advokat med opplysninger om hva saken gjelder, ditt forsikringsselskap og polise(forsikrings)nummer.

Juridisk bistand fra fag- og interesseorganisasjoner
Er du medlem av Huseiernes Landsforbund, NAF, en fagforening eller annen interesseorganisasjon? Husk at disse foreningene ofte tilbyr gratis eller svært rimelig juridisk rådgivning til sine medlemmer. Kostnadene er normalt finansiert gjennom den kontingent du er med og betaler, så husk å sjekke om du har rett på denne typen rimelig advokathjelp.

Advokatvakt
Advokatforeningens medlemmer gir gratis førstegangs-konsultasjoner over hele landet.

 

Jan Arhaug 1.03.06