Forsikringsrettshjelp.no
 

 

Det nytter å klage - forsikringssvartelisten

Har du fått helt eller delvis avslag fra forsikringsselskapet ditt?

Forsikringsklagekontoret er gratis å benytte, og mange som klager får medhold. Fra 1. november 2006 vil selskapene i enda større grad være forpliktet til å følge vedtakene i forsikringsklagenemndene (Forsikringsskadenemnda (FSN) og Avkortningsnemnda (AKN)).

Fra 1. november 2006 vil forsikringsselskap som ikke følger nemndas vedtak måtte dekke dine saksomkostninger i første rettsinnstans.

Viktig å huske
Det gjelder frister for å klage til forsikringsklagenemndene. Fristen fremgår av vedtaket du får i forsikringsselskapet.

Dersom du ikke får medhold i nemnden
Du kan få domstolene til å vurdere saken på nytt. Kontakt advokat for en vurdering av prosessrisiko.

Dersom du får medhold i nemnden
Selskapet må følge nemndas vedtak. Alternativt (dersom de mot formodning ikke skulle akseptere nemndas vedtak) blir selskapet ført opp på forsikringssvartelisten, og; Selskapet må dekke alle dine kostnader til å få ført saken for retten.

 

Jan Arhaug 01.10.06