Forsikringsrettshjelp.no
 

 

Lettere å flytte forsikringen

Tidligere måtte en vente til hovedforfall før en kunne flytte forsikringene sine til annet selskap.

Fra 1. januar 2006 kan en flytte forsikringen når som helst i forsikringsperioden.

Viktig å huske før flytting
Innhent priser og betingelser fra flere selskaper. Husk at du i tillegg til å sammenligne prisene må sammenligne vilkår også.

Når du skal flytte
Du må gi eksisterende forsikringsselskap minst en måneds varsel, og du må si fra hvilket selskap forsikringen flyttes til og når den skal flyttes.

Jan Arhaug 01.06.06