Forsikringsrettshjelp.no
 

 

SKADET I TRAFIKKEN - FIKK ERSTATNING ETTER ADVOKATHJELP

Under følger eksempel på 2 siste saker fra januar 2012, som begge gjaldt personskader i trafikken hvor selskapet ikke aksepterte årsakssammenheng mellom ulykken og skadelidtes plager.

1. Erstatningstilbud økt fra kr 5.000 til 100.000 etter forhandlinger

Skadelidte, en ung kvinne, var utsatt for en trafikkulykke i september 2010. Forsikringsselskapet aksepterte ikke å skulle betale erstatning, da en mente at det hverken forelå nødvendige akuttsymptomer eller brosymptomer etter ulykken. I tillegg mente de at skadelidtes plager skyldtes andre årsaker enn uhellet. Etter å ha korrespondert med forsikringsselskapet ble hun tilbudt kr 5.000,-.

Skadelidte kontaktet oss, og etter en forhandlingsrunde økte selskapet tilbudet til kr 100.000 pluss at de dekket advokatutgifter.

2. Forsikringsselskapet avslo - skadelidte vant i tingretten

Skadelidte, en drosjesjåfør, ble påkjørt bakfra i 2005. Han krevde erstatning for inntektstap de første årene etter skaden. Forsikringsselskapet og skadelidte ble ikke enige, og det ble nødvendig å prøve saken for retten.

Forsikringsselskapet mente i retten at det ikke forelå nødvendig årsakssammenheng mellom ulykken og skadelidtes senere plager, og viste til den såkalte "Ask-dommen" fra Høyesterett. Vi mente at forsikringsselskapet i alle fall måtte dekke deler av skadelidtes tap - det tap som ble utløst av nakkeplagene.

I tingretten vant skadelidte. Dom falt i januar 2012 (den er ennå ikke rettskraftig). Forsikringsselskapet ble dømt til å betale skadelidte en erstatning på et par hundre tusen kroner. Skadelidtes advokatkostnader ble dekket av ordningen med fri rettshjelp.

Advokat Jan Arhaug, januar 2012