Forsikringsrettshjelp.no
 

 

SKADE PÅ ENEBOLIG - ENTREPRENØR SLO SEG KONKURS - FIKK ERSTATNING

Under følger eksempel på en løst sak.

Firmaet NN (anonymisert) ble i 2008 engasjert av vår kunde for å bygge ut et loftsrom og rehabilitere bad og kjøkken. Kontraktssummen var på 457.000. Deler av denne ble innbetalt.

Håndtverkerne gjorde feil under arbeidet. Blant annet ble takstoler kappet uten at det var sørget for at konstruksjonen var forsterket på riktig måte. Det ble raskt tydelig at det ville påløpe store kostnader for utbedring. Entreprenøren slo seg imidlertid konkurs.

Vår kunde aksepterte ikke å måtte bære det oppståtte tapet selv. Krav om erstatning ble fremmet både overfor selskapets ansvarsforsikring, og overfor selskapets daglige leder personlig.

Ansvarsforsikringen
Ansvarsforsikringen til det konkursrammede selskapet utbetalte kr 332.000,- i erstatning til vår kunde.

Andre forsikringer
Sameiets forsikringsselskap betalte ut kr 28.000,- i erstatning for sikringsarbeider.

Innboforsikringen dekket storparten av vår kundes advokatutgfter.

Erstatning fra innehaver/daglig leder i det konkursrammede selskap
Innehaver i selskapet (som også eide aksjene) i selskapet som slo seg konkurs nektet å betale erstatning. Dette kravet måtte derfor prøves rettslig. Vi anførte for tingretten at daglig leder hadde opptrådt uaktsomt ved kontraktsinngåelsen og derfor måtte holdes ansvarlig for det tap vår kunde led når selskapet gikk konkurs.

I tingretten vant vår kunde. Daglig leder i selskapet ble dømt til å betale erstatning. Selskapet anket saken men vår kunde vant frem også i lagmannsretten. Den 9. februar 2011 falt dom i Eidsivating lagmannnsrett som avsluttet saken (den er nå rettskraftig).

Daglig leder i det konkursrammede selskap ble pålagt å betale vår kunde en erstatning på kr 178.000,-. Dette kommer i tillegg til det han fikk fra ansvarsforsikringen og sameiets forsikring.

Advokat Jan Arhaug, april 2011