Forsikringsrettshjelp.no
 

 

Litt om virksomheten i 2007 - på tampen av året

Stadig forflytning
I løpet av året har jeg flyttet kontorsted fra Kolbotn og inn til Oslo sentrum slik at jeg er nærmere en del klienter (og motparter ). Fra begynnelsen av 2008 vil kontorets besøksadresse være Økern senter. Kontorlokalene er sentralt rett utenfor bysentrum (10 minutter med t-bane fra Oslo S) og det er gratis parkeringsmuligheter.

Erstatnings- og forsikringssaker
En rekke saker er avgjort i 2007. For de sakene som ligger hos Forsikringsklagekontoret er det dessverre ofte lenge å vente, noe som skyldes saksmengden hos FKK. Per i dag er antatt saksbehandlingstid hos kontoret fra 200 – 300 dager.

Media og tilbakemeldinger
Ettersom mine klienters interesser alltid står i fokus holder jeg en relativt lav profil i media. Det er likevel ikke til å komme utenom at det blir noe omtale. Det kan være saker som er nærmest ”kuriositeter” (link presseoppslag), prinsipielle saker (link presseoppslag) eller dersom klient eller motpart har medias interesse allerede (link presseoppslag). De beste referansene får jeg likevel fra fornøyde klienter som jeg må få takke for den beste omtale jeg kan få, her eksempel på en henvendelse sendt Norsk Veterannettverk fra en klient (anonymisert):

Henvendelse til Norsk Veterannettverk

Henvendelsen:
Mitt navn er NN. Jeg ble etter en skyteulykke i ……. der jeg tjenestegjorde som ……………. Jeg kan anbefale Advokat Jan Arhaug på det varmeste.Han har opptredd som en verdig representant og ivaretatt mine interesser på en måte jeg aldri kan få takket han nok for,både ovenfor trygdemyndigheter,statens pensjonkasse og forsikringsselskaper.Uten hans innsats og vilje, samt kunnskap har jeg fått et plaster på såret for en ødelagt helse. Han anbefales på det varmeste, og jeg kan garantere en faglig kunnskap som hjelper de fleste i en allrede vanskelig situasjon.

Jeg tør foreslå at dere kontakter han for en samtale slik at han kan selv legge frem hva og hvorledes han kan hjelpe soldatkamerater som har havnet utenfor samfunne etter skader av diverse art.

Planer for 2008
Av tjenester som er i oppstartsfasen nevnes RiskPartner (Risk Management, herunder sårbarhetsanalyser), Data-Mining, rating av forsikringsmeglere og oppgjørsselskaper med mer. Bistand til private og bedrifter i erstatnings- og forsikringssaker vil fortsatt være kjernevirksomhet.

Jan Arhaug, nov 2007