Forsikringsrettshjelp.no
 

  / FORSIDEN /   / HJELP TIL PRIVATE /   / NÆRINGSLIV /   / KONTAKT OSS /
 

 

Fullstendig CV for Jan Arhaug

Personlige opplysninger

Navn

Jan Arhaug

Adresse

C J Hambros plass 5, 0164 OSLO

Telefon

94 35 33 31

Nasjonalitet

Norsk

Født

1968

Personlig profil

Advokat med lang og variert arbeidserfaring. Analytisk legning, løsningsorientert og kreativ.Arbeidserfaring
2007 - dd JKMA Advokat. Ansvarlig advokat.
   
2006 - 2007

Advokatfullmektig i advokatfellesskapet Westby, King & Co.

   
2004 - 2005

Konsulent. Ulike innovasjons-/utviklingsprosjekter. Bedriftsrådgivning. Forfatterskap.

   
2001 - 2003

Mercer Human Resource Consulting AS, Forsikringsmegler og rådgiver
Employee Benefits design, tradisjonell og alternativ risikofinansiering, prosjektledelse og kommunikasjonsløsninge

   
1996 - 2001

Norske Liv AS, Produktsjef Personrisiko næringsliv
Produktansvar, salgsutvikling, underwriting management.

   
1995 -1996

Aon Grieg / Norsk Forsikringsservice AS, Jurist
Skadeoppgjør person, juridisk rådgivning

   
1994 -1995

Forsvarets overkommando / Jur. kontor, Juridisk førstekonsulent
Juridisk rådgivning, Nasjonal og internasjonal erstatnings- & forsikringsrett

   
1993 - 1994

Egen konsulentvirksomhet, Konsulent (timelærer)
Undervisning. Hovedlærer i juridiske fag hos Merkantilt Institutt ASUtdannelse

2003

Forsikringsakademiet BI

Autorisasjon forsikringsmegler

2002

Mercer HR, Amsterdam

Grunnutdanning og videregående kurs i prosjektadministrasjon

1994

Juristenes utdanningssenter

Advokatkurs

1993

Universitetet i Oslo

Juridisk embedseksamen

1992

Universitetet i Oslo

Selskapsrett (særskilt spesialfag)

1993

Universitetet i Oslo

Europeisk markedsrett (spesialfag)

 

Personlig kompetanse

Morsmål

Norsk

 

 

Engelsk

Meget gode leseegenskaper, gode skriveegenskaper, gode muntlige egenskaper

 

 

Tillitsverv

Kasserer i lokalt idrettslag. Sekretær og kasserer i studentforening. Tillitsvalgt i forsvaret. Sekretær i Fondet for Norske yrkesoffiserers språkstudier i Storbritannia (Språkstudiefondet)

 

 

Organisatorisk kompetanse

Prosjektleder, prosjekt Underwriting i Norske Liv (12 mnd). Prosjektledelse i Mercer Human Resource Consulting (div prosjekter)

 

 

Teknisk kompetanse

Operativsystemer: MS-DOS, Microsoft Windows 98/2000/NT.
Programvare: Microsoft Office, Photoshop, Dreamweaver, Lotus Notes

 

 

Kunstnerisk kompetanse

Skrivning (fag- og skjønnlitteratur), data, teknologi, maling og foto

 

 

Annen kompetanse

Førerkort Klasse B

 

Publiserte arbeider

2006

Diverse artikler (fast spalte)

Tidsskriftet Moderne Produksjon

1995

Skadelidtes krav på renter

Nordisk Forsikringstidsskrift

1994

Erfaringer med Lov om yrkesskadeforsikring

Tidsskriftet Kritisk Juss

1993

Juridisk metode for studenter

Scheidegger forlag

1992

Innføring i Europeisk markedsrett

Merkantilt InstituttTidligere klienter (utdrag)

Det norske forsvaret, Oslo kommune, CCR (Paris), CSC Solutions Norge AS, Bergen kommunale kraftverk (BKK), Akershus Fylkeskommune, Norges Bank.